Podmínky ochrany osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Technobedna s.r.o. (IČO: 07601891 se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Informace o zákaznících slouží pouze pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány dopravci.

Co si ukládáme?

Technobedna shromažďuje informace zadané do fakturačních formulářů. Povinné údaje jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město, PSČ.

Jak lze nakládat s osobními údaji?

Osobní údaje o zákazníka shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti na písemné přání zákazníka zaslané na info@technobedna.cz

K čemu tyto údaje využíváme?

Potřebujeme adresu, na kterou máme zboží dodat, kontaktovat zákazníka v případě dotazů k objednávce. Případně vám doporučit vhodnější zboží pro vaše využití.

Cookies

Cookies používáme k zajištění služeb e-shopu, nijak je nevyužíváme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich použitím.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Technobedna s.r.o. získává váš souhlas se zařazením vašich údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním. Jestli se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte si jisti, že budou použity pouze s cílem pomoci vás jako našemu zákazníkovi.