Jak vybrat průmyslové nebo domácí topidlo

Důležité je si na začátku vhodně vybrat použití topidla Master, jestli se jedná o domácí či průmyslové využití.

Dále jaké topné medium je pro vás nejvýhodnější z pohledu dostupnosti a ceny.

Následně jaký výkon je pro vás potřebný - ten zjistíte díky několika základním pravidlům a vzorci pro výpočet výkonu topidla.

Srovnáme si rovněž výhody i nevýhody jednotlivých topidel a topných médií.

Máme více jak 15 let zkušeností jak s praktickým používáním, tak i se servisem topení Master.

 

Základní srovnání domácích a průmyslových topidel

  1. Průmyslová topidla Master
  • Topidla určená pro 24hodinový chod.
  • Robustní konstrukce.
  • Vysoká účinnost
  • Výkony pro jakoukoli aplikaci s potřebným tepelným výkonem až 220 kW.
  • Delší životnost

 

  1. Domácí topidla Master
  • Nejlepší poměr ceny výkon
  • Nižší hmotnost
  • Jsou určena pro občasné hobby použití v dílnách, sklenících a domácích prostorech (několikrát v týdnu několik hodin denně)

 

 

Jak zvolit vhodné topné médium

Použitého topná média: nafta (přímé spalování, nepřímé spalování , infra topidlo),elektřina ( přímotop, infra topidlo), plyn, 

Náklady na topení závisí na konkrétní dostupnosti daného topného média.

Odvíjí se od aktuální ceny nafty, plynu nebo elektrické energie.

 

Druhy topidel jejich výhody a nevýhody

Elektrická topidla Master:

Topné médium je elektřina

Elektrická topidla Master jsou bezpečná s více vrstvými elektrodami, lehká, přenosná, s bezkonkurenčním poměrem cena výkon.

Použití:

Sklady, garáže, obchody, stavební a malířské práce, zvířecí chovy, sklady s pohybem osob.

Prostředí vytápěné elektrickým topidlem je vhodné pro trvalý pohyb osob a zvířat nevznikají žádné zplodiny.

Výhody:

+ Ohřívá vzduch bez vzniku zplodin!!! Ani zápach!!!

+ Nezvyšuje vlhkost vzduchu v prostoru

+ Není nutno větrat vytápěný prostor lze se v něm pohybovat bez omezení.

+ Nízká cena topidla

+ Nízká hmotnost a kompaktní rozměr.

+ Snadná mobilita

+Ekologický způsob ohřevu.

+ Integrovaný termostat

Nevýhody:

- Nutnost dostatečně dimenzovaného jističe ( 22kw topidlo 400V potřebuje jištění 3x32A)

- Od výkonu 5kW nutnost připojení na 400V

- Pro topidla od výkonu 5kW na 400V nutné vlastní prodloužení.

-Vyšší cena provozu závislá na elektrickém tarifu.

-Nedosahují výkonů naftových a plynových topidel.

 

Tabulka potřebného jištění a napětí dle topidel Master

 NÁZEV TOPIDLA       NAPĚTÍ             JIŠTĚNÍ

B2 PTC

230 V

8,7 A

B3PTC

230 V

13 A

B2

230 V

8,7 A

B3,3

230 V

14,5 A

B5

400 V

7,2 A

B9

400 V

13 A

15

400 V

22 A

B22

400 V

32 A

EPR 18

400 V

26 A

EPR 30

400 V

43,5 A

RS40

400 V

58 A

TR3

230 V

13,5 A

TR9

400 V

13,5 A

 

Podoba elektrických topidel

 

Naftová topidla Master:

Topné medium je nafta nebo ELTO (nafta bez spotřební daně) což výrazně šetří náklady a tak se stává každá kW dodaného tepla levnější.

Naftové topení Master mají bezkonkurenční poměr ceny a výkonu. Dělí se na dva druhy a to topidlo Master s přímým spalováním a topidlo Master

 

Topidlo Master s přímým spalováním

  Tato topidla Master i když spalují téměř dokonale naftu nebo ELTO( nafta bez spotřební daně), uvolňují zplodiny do vytápěného prostoru

 Použití:

 Sklady bez dlouhodobého pohybu osob, stavby, nouzové vytápění.

 

Výhody:

  + Poměr cena výkon

  + Menší hmotnost

  + Možnost podvozku

  + Snadno dostupné palivo

  + Nízké nároky na elektrickou energii

  + Kvalitní povrchová úprava prášková barva

  + Možnost připojení termostatu

  +Napájení z klasické domovní zásuvky 230 Voltů

 

Nevýhody:

 -Zplodiny unikající do vytápěného prostoru

 -Vyšší hmotnost

 -citlivost na kvalitu paliva ( při používání jiných paliv možnost poničení stroje)

 

Topidlo Master s NEPŘÍMÝM spalováním

 Topidlo spaluje téměř dokonale naftu nebo ELTO (nafta bez spotřební daně) a zplodiny odchází komínkem pryč. Do vytápěného prostoru proudí jen čistý ohřátý vzduch bez zplodin, prostor je vhodný pro trvalý pohyb osob a zvířat.

Výhody:

  + Čistý teplý vzduch bez zplodin  

  + Podvozek pro manipulaci

  + dostatečně velká nádrž

  + Snadno dostupné palivo

  + Nízké nároky na elektrickou energii v řádu desítek wattů.

  + Kvalitní povrchová úprava

  + Možnost připojení termostat

  + Vysoký topný výkon

  + sada pro cirkulaci vzduchu při umístění topidla vně objektu.

 

Nevýhody:

-Vyšší pořizovací cena topidla Master s nepřímým spalováním

- tepelná účinnost část tepla odchází komínkem pokud neumístíte topidlo uvnitř a neodvedete zplodiny ven.

-pokud topidlo stojí vně vytápěného prostoru transportní hadice pro teplý vzduch

 

 

Plynová topidla Master

Topné médium je plyn LPG (smět propanu a butanu) dodávaný v 10-100kg tlakových lahvích

Plynová topidla Master jsou bezpečná, lehká a s bezkonkurenčním poměrem ceny a užitné hodnoty.  

Použití:

Stavby, sklady bez dlouhodobého pohybu osob, nouzové vytápění, skleníky.

Výhody:

  + Poměr cena výkon

  + Nízká hmotnost

  + Snadno dostupné paliva u benzínek a stanic LPG

  + Nízké nároky na elektrickou energii

  + Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou

  + Možnost připojení termostatu

  + Okamžitý zdroj tepla (vysoká teplota)

Nevýhody :

 - Zplodiny unikající do vytápěného prostoru

   - Vyšší provozní náklady oproti naftě

   - Nutnost skladování a transportu tlakových lahví.

   - Zvýšení vlhkosti prostoru.

 

 

Infračervená topidla Master

Topné médium je zde nafta (nebo ELTO), dále elektřina

Infračervená topidla Master jsou zdrojem sálavého tepla, které ohřívá lidi a předměty ne vzduch.

 

Naftová infračervená topidla Master:

Téměř dokonale spaluje naftu, produkuje velké množství tepla s minimálním hlukem

Použití: venkovní prostory, dílny, haly s ostrovní prací

 

Výhody:

  + Rychlý zdroj lokálního tepla

  + Snadno dostupné palivo

  + Nízké nároky na elektrickou energii (existence bateriové verze)

  + Kvalitní povrchová úprava

  + Možnost připojení termostatu

  + Podvozek pro snadnou manipulaci

  +Napájení z klasické domovní zásuvky 230 Voltů

Nevýhody:

  - Vyšší pořizovací cena

  - Častější výměna vysokotlaké trysky závislá na kvalitě paliva a četnosti používání

  - Stroj citlivější na prach

 

Elektrická infračervená topidla Master

Dokonalý zdroj čistého a naprosto tichého tepla.

 

Použití

Použití: venkovní prostory, dílny, haly s ostrovní prací, uzavřené prostory (neprodukuje exhalace)

Výhody:

  +Napájení z klasické domovní zásuvky 230 Voltů

  +Rychlý zdroj lokálního tepla

  + Snadno dostupné palivo

  + Nízké nároky na elektrickou energii

  + Kvalitní povrchová úprava

  + Možnost připojení termostatu

  + Podvozek pro snadnou manipulaci

 

Nevýhody:

  - Vyšší pořizovací cena

  - Častější výměna vysokotlaké trysky závislá na kvalitě paliva a četnosti používán

  - Zářiče citlivé na náraz

 

JAK ZVOLIT VHODNÝ VÝKON TOPIDLA?

Zde se dočtete, jak vybrat topidlo, aby odpovídalo Vaší potřebě teploty v Reálném objektu. Pro výběr platí tato základní pravidla. Výkon topidla se odvíjí od velikosti vytápěného prostoru, zateplení objektu, požadovanému rozdílů oproti venkovní teplotě a jak rychle je nutné dosáhnout požadované vnitřní teploty.

Následně uvádíme vzorec a vysvětlivky pro výpočet požadovaného výkonu topidla. Počítejte, že výpočet není přesný, ale orientační a vždy mějte dostatečnou rezervu výkonu pro případné teplotní extrémy. Čím výkonnější topidlo zvolíte tím rychleji bude mít teplo a ticho ve vašem objektu na práci i zábavu.   

Pro úsporu nákladů za topení, prodloužení životnosti topidla, udržování teploty za vaší nepřítomnosti a komfortu při práci v daném prostoru použijte termostat Master. Tato investice se vám velice rychle vrátí.

Vzorec:

V x dT x K/ 860 = kW

V - objem prostoru v m3

dT – rozdíl mezi teplotou prostoru bez vytápění a požadovanou teplotou ( příklad v prostoru jsou 2 stupně požaduji teplotu 22 stupňů rozdíl je 20 stupňů)

K – teplotní součinitel 0,5-4 podle izolace objektu.

Dobře izolované objekty K 0,5-0,9

(dvojitá/trojitá okna, izolované dveře, vrata termoizolační stěny dvojité cihly, izolovaný strop a podlaha )

Průměrně izolované objekty K 1-1,9
(standardní stěny cihla, menší množství oken, slabá izolace střechy)

Špatně izolované objekty K 2-2,9

(jednoduchá zeď jednoduchá okna, střecha bez izolace)

Neizolované objekty K 3 – 4

(jednoduchá stavba ze dřeva nebo plechu)

Zde uvádíme orientační tabulku vhodných topidel Master pro rozdíl teplot 30 stupňů celsia (například venku -5 uvnitř 25 stupňů celsia) dle izolovanosti objektu od nejlépe izolované až po neizolované skleníky.

       kW                                           vhodné topidlo                                                m2                      K: 0,5 – 4,0

 TABULKA

Pokud si nejste stoprocentně jistí s výběrem topidla Master zavolejte našemu technikovi s více jak 15-ti letou praxí v oboru topide a ten vám pomůže vybrat nejvhodnější produkt pro vás. 

Volejte: +420 732 104 144

Nebo pište na info@technobedna.cz